Escolliu el formulari segons l'opció que necessiteu informació o pressupost, empleneu-lo i envieu-lo. En pocs dies rebreu resposta.

AVIS LEGAL

Tractament de Dades 
De conformitat con la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant/client donaa expresament la  seva conformitat per que totes les dades personals facilitades puguin incloureen fitxers automatitzats, que es destinaran al compliment de l'objecte de DUÑACH, S.A. Corredoria d'Assegurances y seran tractats de forma confidencial, tant per nosaltres com per aquelles entitats que intervinguin d'acord con la finalitat i objecte de la consulta, puguent enviar al sol·licitant/client informacions comercials dels seus productes o serveis. 
El sol·licitant/client podrà dirigir se a DUÑACH, S.A. Corredoria d'Assegurances, com a responsable del ftxer, Apartat Correus 6, E-17487 Empuriabrava per demanar la revocació d'aquest consentiment o la rectificació o cancel·lació de les dades facilitades.