SOM ESPECIALISTES

Fem nostres els seus objectius i li aportem la solució més adequada tant per riscs particulars com empresarials:

  Ampli equip humà i tècnic 
  Dedicació exclusiva i especialitzada 
  Avançada infraestructura tecnològica
  Més de 35 anys d'experiència
  Més de 35.000 liquidacions de sinistres resoltes

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

La superació dels requisits que estableix la Llei per a les Corredories avalen els nostres coneixements i ens faculta per a col·laborar amb múltiples asseguradores internacionals de gran prestigi i solvència.

Jurídicament, som una Corredoria autoritzada per l'Administració, constituïda com a Societat Anònima, independent de qualsevol entitat i dedicada a la mediació imparcial en assegurances privades.

Per optimitzar les seves assegurances cal encertar en l'elecció del seu assessor. 
DUÑACH vol ser la SEVA referència a la zona.