Pressupost d'assegurança de la llar

Edificis construïts sòlidament de pedra, paredat,formigó etc.

La propietat d'un habitatge, dels béns d'una llar, posseir alguna joia o objecte de valor, són riscos a protegir. Cada dia s'esdevenen fets imprevistos, però en molts casos vostè pot assegurar-ne les seves conseqüències econòmiques!. Subscriure una assegurança de llar protegeix els seus béns, els seus actes, els de la seva família i els de les seves mascotes, aportant-li cobertura devant els possibles problemes o despeses futures. Visqui més tranquil tenint els seus riscos assegurats.

 Edificis construïts sòlidament de pedra, paredat,formigó etc.


Oficina Empuriabrava /
Castelló d'Empúries

Us oferim:

Estudi les teves necessitats asseguradores

Comparació i avaluació de les asseguradores segons els teus interessos

Tracte personal i proper

Accés a asseguradores internacionals reconegudes

Quines cobertures oferim ?

 • Incendi
  • Explosió
  • Implosió
  • Caiguda del llamp
  • Vehicles en garatge
 • Fum o sutge, xoc, impacte i detonacions sòniques
 • Vandalisme
 • Actes vandàlics de l’arrendatari
 • Fenòmens atmosfèrics (vent, pedregada, pluja, neu)
  • Goteres i filtracions
 • Inundació, desenfangament i extracció de llots
 • Danys per aigua
  • Localització i reparació de fuites d’aigua
  • Reparació per trencament canonada sense danys
  • Reparació d’aixetes, claus de pas, dipòsits i aparells
  • Omissió tancament aixetes
  • Excés de consum d’aigua
  • Despeses de desembossament
  • Danys per gelades
 • Vessament accidental de líquids diferents de l’aigua
 • Deteriorament d’aliments en el frigorífic
 • Robatori i expoliació
  • Béns del contingut
  • Béns en el traster, dependències o annexos
  • Mobiliari de jardí
  • Objectes d’alt valor
  • Béns propietat de terceres persones
  • Elements fixes de l’immoble
  • Diners en efectiu en qualsevol situació
  • Diners en efectiu en caixa forta
  • Atracament fora de la llar
  • Joies fora de caixa forta
  • Joies en caixa forta
  • Desperfectes a l’habitatge
  • Robatori en el maleter
  • Despeses de reposició de claus i panys
  • Furt a l’habitatge
  • Infidelitat d’empleats
  • Ús fraudulent de xecs i targetes
  • Objectes de valor al banc
 • Trencaments
  • Vidres, marbres, granits, elements sanitaris
  • Vidres de plaques solars i de plaques de vitroceràmica
 • Danys elèctrics
 • Béns en viatge i trasllats temporals
 • Trencament d’equips informàtics
 • Danys a arbres i arbustos
 • Caiguda d’arbres, pals o antenes
 • Reconstrucció del jardí
 • Ruïna total
 • Avaria d’electrodomèstics
 • Bombers, salvament, despeses extinció
 • Desenrunament i demolició
 • Danys estètics continent i contingut
 • Danys per calor
 • Inhabitabilitat temporal
 • Pèrdua de lloguers
 • Trasllat i salvaguarda del contingut
 • Reposició de documents
 • Assistència a la llar
 • Responsabilitat civil, defensa i fiances
  • Propietari de l’immoble
  • Arrendatari
  • Privada i familiar
  • Posseïdor d’animals domèstics
  • Per contaminació
  • Patronal
  • Dels treballadors de la llar
  • Estada temporal a l’estranger
  • Com arrendatari d’altres habitatges
 • Protecció jurídica
  • Fiances i demanda 
  • Defensa penal
  • Reclamació de danys
  • Conflictes amb confrontants
  • Assessorament jurídic telefònic
  • Defensa jurídica internet
 • Protecció de lloguers
 • Serralleria urgent
 • Reparació d’urgència
 • Servei de bricolatge
 • Control de plagues
 • Ordinadors portàtils i equips mòbils
 • Assistència informàtica
 • Tot risc accidental
 • Assistència en viatge
 • Servei d’orientació mèdica telefònica
 • Segona opinió mèdica
 • Riscos extraordinaris – consorci (ccs)

Detall informatiu no vinculant - sense valor contractual

Oficina Empuriabrava /
Castelló d'empúries
Comunicació de sinistre
Vols que et truquem?

Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros

Titular: Rafael Tripero

Departamento de Atención al Cliente           
C/ Alcalá 96, 6º-2 28009 Madrid
Teléfonos: 91 411 19 63
E-mail: atencioncliente@mediadores.info, departamento atención al cliente

COBERTURES POSSIBLES a valor de nou (max. 2 anys) o a valor convingut

DANYS SOFERTS PER L’EMBARCACIÓ I ELS SEUS ACCESSORIS a l’aigua, en sec o en boia autoritzada (max. 72 h. sense vigilància) per:

 • Pèrdua total absoluta
 • Pèrdua total econòmica
 • Avaries particulars
 • Naufragi
 • Enfonsament
 • Varada
 • Embarrancada
 • Despeses inspecció fons per embarrancada
 • Abandonament
 • Abordatge
 • Xoc o col·lisió amb objectes o instal·lacions
 • Temporal, tempesta i/o cops de mar
 • Fortuna de mar tant fortuït com força major
 • Incendi
 • Explosió
 • Malvolença de tercers o actes malintencionats o maliciosos
 • Erupció volcànica
 • Terratrèmol
 • Robatori
  • del casc sencer
  • de motors amovibles
  • d’accessoris
  • d’aparells i equipament
  • de la embarcació auxiliar
  • del motor auxiliar
  • danys per robatori o temptativa de robatori
 • Accident del vehicle portador, incloent càrrega i descàrrega
 • Despeses de salvament
 • Remoció de restes
 • Obstrucció circuit refrigeració
 • Bot i motor auxiliar
 • Remolc

 

 • Efectes personals:
  • estris
  • pesca
  • esportius
  • imatge/só
 • Responsabilitat civil
  • per ús embarcació
  • per pràctica esquí aquàtic
  • en front propis esquiadors
  • per objectes remolcats
  • per participació en regates
  • per contaminació
  • com patró eventual d’una altra nau
  • com passatger eventual d’una altra nau
 • Costos protecció jurídica
  • defensa penal
  • constitució fiances
  • reclamació de danys
  • despeses peritació (inclòs per reparacions defectuoses)
  • reclamació a altres asseguradores
  • reclamació per incompliment contractes
  • avançament indemnitzacions
 • Accidents corporals
  • del patró
  • dels ocupants
  • dels esquiadors
  • mort
  • invalidesa
  • despeses curació
  • despeses sepeli
 • Assistència a la mar
  • a les persones
  • remolcat/custòdia embarcació

Aquesta relació de cobertures és a títol merament informatiu.

Cobertures subjectes al condicionat general i/o particular de la pòlissa

GARANTIES QUE ES PODEN OFERIR:
 • INCENDI

 • EXPLOSIÓ

 • CAIGUDA DEL LLAMP

 • VEHICLES EN GARATGE

 • FUM O SUTGE, XOC, IMPACTE I DETONACIONS SÒNIQUES

 • VANDALISME

 • ACTES VANDÀLICS DE L’ARRENDATARI

 • FENÒMENS ATMOSFÈRICS (VENT, PEDREGADA, PLUJA, NEU)

 • GOTERES I FILTRACIONS

 • INUNDACIÓ, DESFANGAMENT I EXTRACCIÓ DE LLOTS

 • DANYS PER AIGUA

 • LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ DE FUGES D’AIGUA

 • TRENCAMENT CANONADA SENSE DANYS

 • EXCÉS DE CONSUM D’AIGUA

 • DESPESES DE DESEMBOSSAMENT

 • VESSAMENT ACCIDENTAL DE LÍQUIDS DIFERENTS DE L’AIGUA

 • DETERIORAMENT D’ALIMENTS EN EL FRIGORÍFIC

 • ROBATORI I ESPOLIACIÓ

 • BÉNS DEL CONTINGUT

 • BÉNS EN EL TRASTER, DEPENDÈNCIES O ANNEXOS

  • MOBILIARI DE JARDÍ

 • OBJECTES D’ALT VALOR

 • BÉNS PROPIETAT DE TERCERES PERSONES

 • ELEMENTS FIXES DE L’IMMOBLE

 • DINERS EN EFECTIU EN QUALSEVOL SITUACIÓ

 • DINERS EN EFECTIU EN CAIXA FORTA

 • ÚS FRAUDULENT DE TARGETES I XECS

 • ATRACAMENT FORA DE LA LLAR

 • JOIES FORA DE CAIXA FORTA

 • JOIES EN CAIXA FORTA

 • DESPERFECTES A L’HABITATGE

 • REPOSICIÓ DE CLAUS I PANYS

 • FURT A L’HABITATGE

 • OBJECTES DE VALOR AL BANC

 • TRENCAMENTS:

– VIDRES, MARBRES, GRANITS, ELEMENTS SANITARIS

VIDRES DE PLAQUES SOLAR I DE PLAQUES DE VITROCERÀMICA

 • DANYS ELÈCTRICS

 • DANYS A BÉNS REFRIGERATS

 • BÉNS EN VIATGE I TRASLLATS TEMPORALS

 • TRENCAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

 • DANYS A ARBRES I ARBUSTOS

 • RECONSTRUCCIÓ DEL JARDÍ

 • RUÏNA TOTAL

 • AVARIA D’ELECTRODOMÈSTICS

 • BOMBERS, SALVAMENT, DESPESES D’EXTINCIÓ

 • DESENRUNAMENT I DEMOLICIÓ

 • DANYS ESTÈTICS CONTINENT I CONTINGUT

 • INHABITABILITAT TEMPORAL

 • PÈRDUA DE LLOGUERS

 • TRASLLAT I SALVAGUARDA DEL CONTINGUT

 • REPOSICIÓ DE DOCUMENTS

 • ASSISTÈNCIA A LA LLAR

 • RESPONSABILITAT CIVIL, DEFENSA I FIANCES

  • PROPIETARI DE L’IMMOBLE

  • ARRENDATARI

  • CAP DE FAMÍLIA

  • POSSEÏDOR D’ANIMALS DOMÈSTICS

  • PER CONTAMINACIÓ

  • PATRONAL

 • PROTECCIÓ JURÍDICA:

 • DEFENSA PENAL

 • RECLAMACIÓ DE DANYS

 • CONFLICTES AMB CONFRONTANTS

 • ASSESSORAMENT JURÍDIC TELEFÒNIC

 • DEFENSA JURÍDICA INTERNET

 • PROTECCIÓ DE LLOGUERS

 • SERRALLERIA URGENT

 • REPARACIÓ D’URGÈNCIA

 • SERVEI DE BRICOLATGE

 • CONTROL DE PLAGUES

 • ORDINADORS PORTÀTILS I EQUIPS MÒBILS

 • ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

 • TOT RISC ACCIDENTAL

 • ASSISTÈNCIA EN VIATGE

DETALL INFORMATIU NO VINCULANT - SENSE VALOR CONTRACTUAL

AVIS LEGAL

De conformitat amb la Llei Orgànica 03/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de

Caràcter Persona i garantia dels drets digitals, li recordem que les seves dades han sigut

incorporades al fitxer  <Correu Electrònic>  de dades de caràcter personal del qual és titular.

Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances, degudament registrat davant AEPD les finalitats de les quals són Publicitat i Prospecció Comercial i altres finalitats. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Sant Mori 15 Baixos d Bis -ES-17487 Empuriabrava (Girona) o enviant un correu electrònic a broker@dunach.com.

El seu contingut no constitueix un compromís per a Duñach S.A. Corredoria d’Assegurances

excepte rectificació escrita per ambdues parts.”