Pressupost d'assegurança de NEGOCIS

Edificis construïts sòlidament de pedra, rajola, amb coberta incombustible, etc. I sense líquids inflamables

Immoble, tanques, murs, calefacció, aire condicionat, mobles de cuina, etc. i en general tot el que esta unit al immoble ( toldos, tancaments de terrasses, etc.).
Obres de reforma ( millores de caràcter fix incorporades per l'arrendatari
En cas de no complir alguna norma anterior o precisar més informació, si us plau indiqueu-ho en l'apartat d'observacions.

Quines cobertures oferim ?

 • Incendi
 • Explosió
 • Caiguda del llamp
 • Despeses extinció
 • Vandalisme
 • Inundació
 • Fenòmens atmosfèrics
 • Fum i sutge
 • Impacte i ones sòniques
 • Despeses salvament
 • Enderroc i desenrunament
 • Extracció de fang
 • Desallotjament forçós i salvaguarda del contingut
 • Pèrdua per paralització activitat
 • Pèrdua de lloguers
 • Reposició d’arxiu i documents
 • Bens refrigerats
 • Danys elèctrics
 • Robatori i espoliació
       – Diners en metàl·lic en qualsevol situació
       – Diners en metàl·lic en caixa forta
       – Furt
       – Desperfectes per robatori
       – Robatori d’elements fixes
       – Robatori des de l’exterior
       – Transport de fons
       – Reposició de claus i panys
       – Ús fraudulent de targetes i xecs
 • Danys d’aigua
       – Localització i reparació d’avaries
 • Danys estètics
 • Trencaments de vidres, miralls, marbres y rètols
 • Responsabilitat Civil
       – Explotació
       – Patronal
       – Productes
       – Propietari del immoble
 • Protecció jurídica, fiances i reclamació de danys
 • Avaria equips informàtics
 • Accidents personals
 • Assistència
 • Riscos Extraordinaris ocorreguts a Espanya coberts a través del Consorci de Compensació d’Assegurances:
       – Terratrèmols y maremots, inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques,  tempesta ciclònica atípica i caigudes de cossos siderals i aerolits.
       – Terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular
       – Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau


  Relació de cobertures vàlida exclusivament a nivell informatiu.

  Cobertures subjectes al condicionat general i/o particular de la pòlissa

Oficina Empuriabrava /
Castelló d'empúries
Comunicació de sinistre
Vols que et truquem?